Aktualności

Pakiet 4 KĄTY, to bardzo dobry produkt dla klientów , którzy szukają ubezpieczenia swojego domu, mieszkania czy budynku w budowie. Wiemy, że proste produkty mieszkaniowe przeszły już do historii. Dlatego nasze ubezpieczenie to pakiet rozwiązań, które poza majątkiem klienta chroni także jego zdrowie, życie czy odpowiedzialność cywilną w każdym momencie dnia.

Aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata oto nowy Pakiet 4 KĄTY:

• zmniejszyliśmy wymogi zabezpieczeń do jednego zamka i nie wymagamy zabezpieczenia przeszkleń drzwiowych,
• nie wymagamy zabezpieczenia dachu w budynkach w budowie przed wiatrem - odpowiadamy za szkody, które są bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych powstałych w okresie naszej ochrony,
• w OC odpowiadamy za szkody spowodowane przez dzieci do 13 lat, kiedy klient lub osoba bliska sprawowali należyty nadzór nad nimi,
• włączyliśmy do ochrony traktory ogrodowe,
• wariant Wszystkie ryzyka został rozszerzony o szkody spowodowane przeciągiem,
• rozszerzyliśmy odpowiedzialność o ryzyko stłuczenia w systemach słonecznych, jeśli są objęte ochroną od zdarzeń losowych.

Pamiętajcie, że Pakiet 4 KĄTY, to także ubezpieczenie:

• budowli oraz elementów zewnętrznych, np. kamer, klimatyzatorów,
• stacjonarnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (pomp insulinowych, wózków inwalidzkich),
• ruchomości domowych podczas przeprowadzki,
• odpowiedzialności cywilnej na terenie Europy z możliwością rozszerzenia na cały świat (poza USA i Kanadą),
• szkód powstałych w związku z rekreacyjnym uprawianiem sportów – jazda na rowerze, hulajnodze, użytkowanie sprzętu wodnego.


Zapewniamy pomoc:
• informatyczną i w cyberprzestrzeni np. w przypadku podejrzanych e-maili czy włamania na konto w portalu społecznościowym,
• przy sprzęcie RTV, AGD i PC, mającym nawet 8 lat,
• w razie awarii lub wypadku na rowerze lub UTO.