układanie drobnychOC zawodowe

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli odszkodowanie dla osób, które zostały poszkodowane wskutek działań osoby ubezpieczonej, cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów. Tego typu polisa jest szczególnie rekomendowana osobom wykonującym zawody wymagające dużej specjalizacji i niosące ryzyko wyrządzenia znacznej szkody.

OC zawodowe – dla kogo?

Przedstawiciele niektórych zawodów, takich jak lekarz, prawnik, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik sądowy, architekt czy doradca podatkowy, muszą mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Można wymienić tutaj także zarządców nieruchomości, agentów biur turystycznych, brokerów finansowych, inżynierów budownictwa, detektywów, pośredników w obrocie nieruchomościami, organizatorów imprez masowych, rzeczoznawców majątkowych, podmioty świadczące usługi certyfikacyjne i rzeczników patentowych.

W przypadku części profesji (weterynarze lub farmaceuci) polisa OC nie jest wymagana, jednak z racji wysokiej odpowiedzialności zawodowej większość specjalistów decyduje się na jej wykupienie. Decydując się na takie rozwiązanie możesz liczyć na ochronę swoich klientów przed skutkami błędu, który możesz popełnić podczas wykonywania czynności zawodowych. Z drugiej strony ochronisz swój majątek przed potencjalnymi kosztami naprawy tych błędów. Skorzystaj z naszej pomocy i dobierz ubezpieczenie, które zapewni wypłatę odszkodowania za następstwa działań lub zaniechań w czasie wykonywania rutynowych procedur. W zależności od potrzeb możesz rozszerzyć swoją polisę o dodatkowe opcje, które pozwolą Ci lepiej dopasować ubezpieczenie do specyfiki wykonywanego zawodu.