plac zabaw pod szkołąUbezpieczenia NNW oraz szkolne

Chcesz uchronić swoje dziecko na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych? Ubezpieczenie NNW w przedszkolu i szkole zapewnia kompleksową ochronę Twojej pociechy. To Ty określasz warunki ubezpieczenia i nie musisz ograniczać się do ubezpieczenia oferowanego przez placówkę. Ubezpieczenia NNW szkolne są dedykowane wszystkich osobom, które nie ukończyły 26 roku życia, i pobierają naukę (za wyjątkiem studentów studiów zaocznych i wieczorowych).

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne obejmuje m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wówczas ubezpieczyciel wypłaci świadczenie proporcjonalne do szkody – przykładowo za złamanie ręki można uzyskać ok. 3-5% wartości polisy. Standardowy zakres polisy obejmuje również organizację pomocy po wypadku, czyli wizyty lekarskie, transport medyczny oraz usługi rehabilitacyjne. W sytuacji, kiedy osoba Ubezpieczona poniosła śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku odszkodowanie zostaje wypłacone uposażonym. Udzielane jest również dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby.

Zakres polisy może zawierać świadczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru, a także świadczenie jednorazowe z tytułu:

  • leczenia szpitalnego wskutek NW,
  • poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
  • śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW,
  • zwrotu kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia,
  • pogryzienia przez psa lub kota, użądlenia lub ukąszenia przez żmiję.

W ramach polisy NNW ubezpieczony może liczyć na wypłatę dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu. Aspekt leczenia szpitalnego jest bardzo istotny, ponieważ ubezpieczenie NNW obejmuje także pokrycie kosztów leczenia w Polsce, w tym badania, zabiegi i operacje do określonego limitu sumy ubezpieczenia. Co więcej, uczniowi przysługuje także zasiłek wypłacany w okresie niezdolności do kontynuowania nauki.

Jakie koszty zwracane są z polisy?

Ubezpieczenie, w zależności od wybranego wariantu, zwraca koszty pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku i koszty pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w sytuacji, gdy ubezpieczone dziecko poniosło w nim śmierć, a także:

  • koszty leczenia i rehabilitacji,
  • koszty operacji plastycznej koniecznej w przypadku NW,
  • koszty wypożyczenia czy też nabycia środków specjalnych,
  • koszty uszkodzenia sprzętu medycznego,
  • koszty korepetycji potrzebnych w następstwie NW.

Jeżeli zależy Ci na zapewnieniu sobie lub bliskim realnej pomocy, skontaktuj się z nami i dobierz ubezpieczenie skrojone na miarę Twoich potrzeb.