jadąca ciężarówkaUbezpieczenia transportowe

Transport towarów, niezależnie od ich rodzaju i przeznaczenia, zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia czy kradzieży ładunku. Korzystanie z usług nieubezpieczonych przewoźników to loteria, dlatego większość przedsiębiorstw wymaga od firm świadczących usługi przewozowe posiadania polisy OC przewoźnika.

Ochrona ładunku – ubezpieczenia transportowe

Jeżeli poszukujesz ubezpieczenia, którego zakres ochrony jest precyzyjnie dopasowany do Twoich potrzeb, skorzystaj z naszej pomocy i dobierz odpowiednią polisę. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika przenosi obowiązek wypłaty odszkodowania na ubezpieczyciela. Uszkodzenia, utrata mienia lub opóźnienia w dostawie towarów – zakres ochrony może być dowolnie modyfikowany i uwzględniać najbardziej prawdopodobne zdarzenia losowe.

Ubezpieczenie OC przewoźnika ma całkowicie dobrowolny charakter, niemniej wymierne korzyści związane z jego wykupieniem czynią z polisy absolutną podstawę działania firm transportowych. Każdy przedsiębiorca świadczący usługi transportowe wie, że odpowiedzialność za bezpieczny przewóz ładunku leży po jego stronie, dlatego tak ważne jest posiadanie realnej ochrony na wypadek zdarzeń, na które nie mamy wpływu. Oferta naszej agencji ubezpieczeniowej obejmuje zarówno ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. W zależności od rodzaju wykupionej polisy przedstawimy Ci zakres ochrony regulowany przez właściwe akty prawne i zaprezentujemy optymalne rozwiązania ubezpieczeniowe.