makieta domu pod parasolką 02Ubezpieczenia mieszkań i domów

Ubezpieczenie domu wraz z garażem i małą architekturą, domu w budowie lub mieszkania to finansowe zabezpieczenie na wypadek:

 • zdarzeń losowych, takich jak: zalanie, powódź, pożar, huragan, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, upadku drzewa, upadku statku powietrznego, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, trzęsienia ziemi, zapada ziemi, czy wszelkich szkód własnych w zakresie all-risk
 • kradzieży z włamaniem, rabunku czy dewastacją
 • OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczeniem assisntce home i medical

Ubezpieczenie może być dowolnie modyfikowane, aby chronić Cię dokładnie w takim zakresie, w jakim potrzebujesz.

Ubezpieczenie murów domu lub mieszkania

Polisa mieszkaniowa to produkt dedykowany nie tylko właścicielom mieszkań czy domów lecz także najemcom nieruchomości, którzy chcą ubezpieczyć swoje mienie. Zakres ochrony jest elastyczny i może obejmować zarówno mury, jak i stałe elementy oraz wyposażenie, czyli meble, sprzęt telewizyjny lub urządzenia AGD, elementy dekoracji wnętrz, odzież, gotówka, biżuteria, narzędzia zarówno od zdarzeń losowych jak i kradzieży z włamaniem i rabunku a także kradzieży zwykłej

Ubezpieczenie można rozszerzyć o OC w życiu prywatnym, zabezpieczając się w ten sposób przed wypłatą odszkodowania za zniszczenie cudzego mienia lub spowodowaniem uszczerbku zdrowia osobom trzecim, np. przez zalanie sąsiada, zbiciem szyby przez dziecko, pogryzieniem przez posiadanego psa czy innych szkód. Właściciele nieruchomości, którzy planują wynajem domu lub mieszkania osobom trzecim, powinni zdecydować się na rozszerzenie OC o szkody które może spowodować najemca będący w posiadaniu nieruchomości.

Warto też jest rozszerzyć zakres ubezpieczenia o assistance, które jak zawsze w życiu będzie pomocne w najmniej oczekiwanym momencie. Dotyczy to m.in. pomocy obejmującej zorganizowanie i pokrycie kosztu dojazdu niżej wymienionych specjalistów oraz koszty robocizny i niezbędnych do realizacji usługi materiałów, w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uniemożliwienia powstania lub powiększenia się szkody. Wówczas możemy liczyć na interwencję specjalisty takiego jak:

 • hydraulik,
 • technik urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych,
 • szklarz,
 • ślusarz,
 • elektryk,
 • dekarz,
 • stolarz lub inny specjalista od stolarki aluminiowej lub PCV,
 • specjalista od alarmu,
 • naprawa sprzętu AGD/RTV/PC lub dodatkowej pomocy w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku