mężczyzna zaglądający pod maskę samochoduUbezpieczenia komunikacyjne

Posiadacze pojazdów mechanicznych mają obowiązek zgodnie z Ustawą wykupić polisę OC. W przypadku braku ubezpieczenia właściciel samochodu musi liczyć się z karą finansową, której wysokość zależy od rodzaju pojazdu, okresu, w którym samochód nie był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem, oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Aktualnie ubezpieczenie OC można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, np.:

  • ubezpieczenie szyb - naprawa lub wymiana szyb samochodowych bez wpływu na szkodowość
  • holowanie po zderzeniu się pojazdów dla Ciebie i poszkodowanego
  • telefoniczny asystent prawny i pomoc po wypadku
  • pojazd zastępczy po zderzeniu się pojazdów dla Ciebie i poszkodowanego
  • ochrona utraty zniżki w OC po szkodzie

Koszt ubezpieczenia OC (a także AC) pojazdu zależy od szeregu czynników m.in. (marki, modelu, roku produkcji, daty I rejestracji, pojemności silnika), wieku posiadacza pojazdu, okresu posiadania prawa jazdy, historii przebiegu ubezpieczenia, miejsca zarejestrowania pojazdu, sposobu użytkowania.

Ubezpieczenia komunikacyjne dobrowolne

  • auto-casco (AC), które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu lub jego części oraz pożaru lub wybuchu.
  • assistance, w ramach którego można uzyskać holowanie pojazdu po awarii lub wypadku, otrzymania auta zastępczego na określony czas w zależności od wykupionego wariantu, pomoc w podróży i zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów, pomoc serwisową, pomoc informacyjną, prawną, medyczną dowóz paliwa, usprawnienie pojazdu w miejscu awarii, transport przyczepy i bagażu,
  • NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków, chroni kierowcę i jego pasażerów, obejmuje uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu i śmierć na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdu, oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
  • ubezpieczenie szyb które polega na naprawie lub wymianie zniszczonej lub uszkodzonej szyby pojazdu,
  • GAP – od utraty wartości pojazdu